Tách Dầu

Phân tách dầu và khí. Dầu được giữ lại chạy tuần hoàn, khí ra ngoài để sử dụng.” quá trình phân tách này diễn ra liên tục.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0974 583 892
Danh mục: