Lọc Khí

Lọc bụi khí đầu vào, hạt tự do tối đa cho phép qua là 3 µm.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0974 583 892
Danh mục: