Dây Cảm Biến

Bao gồm cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp; quản lý chính xác của hoạt động máy nén

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0974 583 892
Danh mục: